Home > Pozemky > Triangle City
Vytisknout

SPZ Triangle - Triangle City

Na ploše „G1“ o velikosti 12,3 ha ve Strategické průmyslové zóně Triangle je připravován projekt Triangle City. Jedním z prvních investičních záměrů v Triangle City je záměr Ústeckého kraje pod názvem Zázemí občanské vybavenosti, který bude situován u samotného vjezdu do Triangle City, a to na ploše přibližně 1,8 ha. V rámci I. etapy byly v polovině srpna 2016 zahájeny hrubé terénní úpravy. Dále bude následovat výstavba inženýrských sítí, obslužných komunikací až po kruhovou křižovatku. Byla dokončena instalace moderních mobilních sestav buněk, o jejichž nákupu rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje 3. září 2014.

 

Mobilní sestavy buněk tvoří 10 samostatně stojících objektů:

  • 8 objektů ubytoven o celkové podlahové ploše 3 452 m2 se 128 pokoji s vlastním sociálním zařízením, se společnými kuchyňkami, společným sociálním zařízením a společenskými místnostmi. Celková kapacita činí 256 lůžek. Součástí nabídky je i kompletní vybavení mobiliářem.
  • 1 objekt jídelny o celkové podlahové ploše 537 m2.
  • 1 objekt administrativní budovy o celkové podlahové ploše 1 029 m2.

 

Buňkové sestavy byly umístěny v areálu ledvické elektrárny v Chudeřicích u Bíliny. Došlo k jejich postupnému přestěhování a smontování ve Strategické průmyslové zóně Triangle, kde slouží jako zázemí zejména pro zaměstnance a dodavatele investorů v průmyslové zóně. V administrativní budově má detašované pracoviště SPZ Triangle, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Volné kanceláře a jiné prostory jsou pronajímány, např. domácím a zahraničním investorům, kteří v průmyslové zóně dosud nemají vlastní zázemí nebo jiným službám zejména vázaným na funkčnost průmyslové zóny. Nabízí se také možnost využití volných prostor pro zdravotní, nákupní a restaurační servis. V případě živelných pohrom budou ubytovny s jídelnou sloužit i jako dočasné krizové zázemí pro potřeby Ústeckého kraje.

 

Realizace I. etapy Zázemí občanské vybavenosti v Triangle City proběhla ke konci roku 2016 za finanční částku 24,71 mil. Kč včetně DPH. V rámci II. etapy projektu Triangle City bude vybudována okružní obslužná komunikace včetně malé vodní plošky za 41,830 mil. Kč včetně DPH. Dokončení této etapy se předpokládá ve 2. polovině roku 2018.

 

Naproti přes silnici je před kolaudací hasičská stanice.

 

Nedaleko Zázemí občanské vybavenosti je rezervována plocha 1,9 ha pro případnou čerpací stanici pohonných hmot aj. souvisejících služeb.

 

Zbylé plochy o celkové rozloze 4,28 ha jsou již nyní nabízeny k prodeji pro menší investiční záměry zejména z oblastí služeb, výzkumu a vývoje nebo jiného servisu spojeného s rozvojem a udržitelností Strategické průmyslové zóny Triangle.

 

 Ilustrace Triangle City v průmyslové zóně.

 

Administrativní budova (s logem Triangle) a jídelnou (vpravo) v Zázemí občanské vybavenosti, jako součást Triangle City Strategické průmyslové zóny Triangle.