Home > Pozemky > Triangle City

SPZ Triangle - Triangle City

Na ploše „G1“ o velikosti 12,3 ha ve Strategické průmyslové zóně Triangle je připravován projekt Triangle City. Ve druhé polovině roku 2016 bude zahájena výstavba inženýrských sítí a komunikací pro zajištění obslužnosti jednotlivých nabízených ploch.

 

Jedním z prvních investičních záměrů v Triangle City je záměr Ústeckého kraje pod názvem Zázemí občanské vybavenosti, který bude situován u samotného vjezdu do Triangle City, a to na ploše přibližně 1,8 ha. Jádro občanské vybavenosti budou tvořit moderní mobilní sestavy buněk, o jejichž nákupu rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje 3. září 2014.

 

Mobilní sestavy buněk bude tvořit 10 samostatně stojících objektů:

  • 8 objektů ubytoven o celkové podlahové ploše 3.452 m2 se 128 pokoji s vlastním sociálním zařízením, se společnými kuchyňkami, společným sociálním zařízením a společenskými místnostmi. Celková kapacita činí 256 lůžek. Součástí nabídky je i kompletní vybavení mobiliářem.
  • 1 objekt jídelny o celkové podlahové ploše 537 m2.
  • 1 objekt administrativní budovy o celkové podlahové ploše 1.029 m2.

 

Buňkové sestavy jsou aktuálně umístěny v areálu ledvické elektrárny v Chudeřicích u Bíliny s tím, že ve 2. pololetí 2016 dojde k jejich postupnému přestěhování do Strategické průmyslové zóny Triangle, kde budou sloužit jako zázemí zejména pro zaměstnance a dodavatele investorů v průmyslové zóně. V administrativní budově bude poté sídlit SPZ Triangle, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Volné kanceláře a jiné prostory budou pronajímány, např. domácím a zahraničním investorům, kteří v průmyslové zóně dosud nemají vlastní zázemí nebo jiným službám zejména vázaným na funkčnost průmyslové zóny, viz inzerce výhodného pronájmu nebytových prostor (klikněte prosím). Nabízí se také možnost využití volných prostor pro zdravotní, nákupní a restaurační servis. V případě živelných pohrom budou ubytovny s jídelnou sloužit i jako dočasné krizové zázemí pro potřeby Ústeckého kraje.

 

Naproti přes silnici je rezervována plocha pro umístění požární stanice. Je však prozatím otázkou její skutečná potřeba a zajištění případných finančních zdrojů.

 

Nedaleko Zázemí občanské vybavenosti je rezervována plocha 1,9 ha pro případnou čerpací stanici pohonných hmot aj. souvisejících služeb.

 

Zbylé plochy o celkové rozloze 4,28 ha jsou již nyní nabízeny k prodeji pro menší investiční záměry zejména z oblastí služeb, výzkumu a vývoje nebo jiného servisu spojeného s rozvojem a udržitelností Strategické průmyslové zóny Triangle.

 

 Ilustrace Triangle City v průmyslové zóně.